BANER FIRMY SIP Sp. z o.o.

LOGO SIP SP. z o.o.
41-800 Zabrze
Wolno¶ci 362
tel/fax: (032) 275-39-29 tel: (032) 278-65-21
e-mail:sip@sip.com.pl

Oferujemy: tworzenie i wdra¿anie informatycznych systemów zarz±dzania, budowa systemów monitorowania i sterowania procesami technologicznymi, tworzenie specjalistycznego oprogramowania na zamówienie klienta, projektowanie i instalacja sieci komputerowych, przygotowywanie zestawów komputerowych (równie¿ hurtowych ilo¶ci) pod indywidualne ¿yczenia klienta, opieka nad sprzêtem, oprogramowaniem, wdro¿enia systemów aplikacyjnych, szkolenia itp.
Systemy zarz±dzania firm±
Tworzenie oprogramowania dla komputerów PalmTop
Sprzeda¿ sprzêtu komputerowego
Systemy zarz±dzania firm± Tworzenie oprogramowania dla komputerów typu PalmTop Sprzeda¿ sprzêtu komputerowego
Serwis sprzêtu i oprogramowania
Komputerowa edycja i monta¿ video
Drukowanie ¶wiadectw szkolnych
Serwis sprzêtu i oprogramowania Komputerowa edycja video Drukowanie ¶wiadectw szkolnych
pyek sosny
ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

|Systemy Zarz±dzania | Palmtopy | | Komputerowa edycja | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Drukowanie ¶wiadectw | Cennik |
Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001